ภาษาไทย
-

ดูบทความ15 ข้อกำหนดสำคัญด้านสุขาภิบาลที่คนทำร้านอาหาร จำเป็นต้องรู้

15 ข้อกำหนดสำคัญด้านสุขาภิบาลที่คนทำร้านอาหาร จำเป็นต้องรู้

หมวดหมู่: ARTICLES

15 ข้อกำหนดสำคัญด้านสุขาภิบาลที่คนทำร้านอาหาร จำเป็นต้องรู้

 

การทำร้านอาหารมีกฎระเบียบ และกฎหมายมาเกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นคือ เรื่องของสุขาภิบาล ความสะอาดเรียบร้อย ซึ่งในหลักปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย มีหน้าที่ออกกฏระเบียบและออกตรวจร้านอาหารต่างๆ เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบ ในประเทศอย่างยุโรป อเมริกาเรื่องของสุขาภิบาลร้านอาหารถือเป็นเรื่องซีเรียสมากหากมีการร้องเรียนและตรวจพบความผิดขึ้นมาผู้ประกอบการถึงขั้นหมดตัวได้ แต่ในบ้านเราความเข้มข้นยังอยู่ในระดับอะลุ่มอล่วย เพราะยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากทีเดียวที่ยังไม่รู้ว่า การทำร้านอาหารมีกฎระเบียบอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติ จึงเป็นที่มาของบทความตอนนี้ มาติดตามกันครับว่า 15 ข้อสำคัญที่คนทำร้านอาหารต้องปฏิบัติเพื่อให้ถูกสุขาภิบาลมีอะไรบ้าง

 

 

1.สถานที่รับประทานอาหาร เตรียม – ปรุง – ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน

 

2.ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.

 

3.ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)

 

4.อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภท เนื้อสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

 

 

 

5.อาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

 

6.น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสำหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแช่รวมไว้

 

7.ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะ ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

 

8.เขียงและมีด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้

 

9.ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

 

 

10.มูลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ได้รับการกำจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล

 

11.ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา

 

12.ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

 

13.ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วทุกชนิด

 

14.ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร

 

15.ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษา ให้หายขาด

 

 

ทั้ง 15 ข้อที่กล่าวถึงนี้ ดูแล้วเป็นหลักพื้นฐานของสุขอนามัยที่ดีของคนเรา และเป็นเรื่องที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างไม่ยาก เพื่อนๆ ผู้ประกอบการร้านอาหารลองทบทวนดูว่า ร้านของท่านขาดตกข้อใดข้อหนึ่งไปหรือไม่ ทำเถอะครับ มันเป็นผลดีต่อทั้งเราเองและผู้บริโภค

 

 

ที่มา : http://www.xn--o3cdbr1ab9cle2ccb9c8gta3ivab.com/15-%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5/

 

05 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 2649 ครั้ง